Zgłoszenie na rekolekcje dla nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej

Zgłoszenia przyjmujemy do 12 lutego 2022 roku

 Odbędą się w dniach 18-20 lutego 2022.

Rozpoczęcie w piątek o godz. 18.00, zakończenie w niedzielę o godz. 14.00.
Rekolekcje adresowane są do wszystkich nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej z diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

  Modlitwa  na czas epidemii

  Okaż nam miłosierdzie dobry Ojcze,
  Wszechmogący Wieczny Boże,
  który nie chcesz śmierci grzesznika,
  lecz by się nawrócił i miał życie.
  Daj zdrowie chorym
  i odwagę tym, którzy im służą.
  Wspieraj czuwających nad bezpieczeństwem
  i pociesz tych, którzy opłakują umarłych.
  Niech Twoja łaska skruszy twarde serca
  i podniesie ręce, co bezradnie opadają.
  Zabierz strach i ześlij Twego Ducha,
  gdy wołamy: „Jezu, ufam Tobie”.