Duszpasterze

ks. Marcin Kliszcz, proboszcz, kustosz sanktuarium, tel. 661 970 396

ks. Przemysław Żurakowski, wikariusz, tel. 95 737 63 77, wew. 21

ks. Mieczysław Łęcki, rezydent

ks. Damian Drop, rezydent, diecezjalny duszpasterz powołań