Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie

św. Jacek Odrowąż

Wnętrze kościoła zgodnie z barokową konwencją jest niezwykle bogate i kolorowe. Wchodząc do nawy bocznej po prawej stronie zobaczymy ołtarz św. Jacka. Na sklepieniu napotkamy wizerunki: św. Franciszka otrzymującego stygmaty, św. Walentego, św. Floriana. Podążając tą nawą dostrzeżemy figurę św. Antoniego z Padwy oraz ołtarz Matki Bożej Bolesnej z mieczem przeszywającym jej serce.

Matka Boża Bolesna