Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie

św. Jacek Odrowąż

Wnętrze kościoła, zgodnie z barokową konwencją, jest niezwykle bogate i kolorowe. Wchodząc do nawy bocznej, po prawej stronie zobaczymy ołtarz św. Jacka. Na sklepieniu znajdują się wizerunki: św. Franciszka otrzymującego stygmaty, św. Walentego, św. Floriana. Podążając tą nawą, dostrzeżemy figurę św. Antoniego z Padwy oraz ołtarz Matki Bożej Bolesnej z mieczem przeszywającym Jej serce.

Matka Boża Bolesna