Pościel (+10zł)

    Po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszeniowego, ksiądz z sanktuarium prześle potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia.