Jubileusz 350 lat pobytu Obrazu

Modlitwa jubileuszowa

Modlitwa do Matki Bożej Rokitniańskiej
na Jubileusz 350-lecia sanktuarium
(1669–2019)

Służebnico Pańska z Rokitna,
zasłuchana w Dobrą Nowinę,
Matko Słowa, co Ciałem się stało,
nakłoń ucha ku naszym modlitwom.

Ty słuchałaś wytrwale Wszechmocnego,
zachowując w Sercu natchnienia,
pomóż przyjąć powiew Ducha Świętego,
byśmy żyli Ewangelią Chrystusa.

Biały Orzeł, którego ochraniasz,
niech Ci zawsze przypomina, że ufamy,
a Ty prowadź nas cierpliwie drogą Pana,
pomóż wytrwać i ocal najsłabszych. Amen.

autor:
ks. Grzegorz Cyran

Dekret na Rok jubileuszowy