Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie

Tradycją wielu parafii jest organizowanie dziękczynnej pielgrzymki dla dzieci, które po raz pierwszy przyjęły Komunię Świętą. Głównym celem jest dziecięce dziękczynienie za dar Komunii, a także za rodziców, bliskich, duszpasterzy i katechetów. Pielgrzymka ma również na celu zawierzenie Matce Bożej kolejnych lat życia w łączności z Bogiem.

Doświadczenie ubiegłych lat pozwala nam zasugerować optymalny plan pielgrzymki:
- Wyjazd z parafii – należy się liczyć z możliwą kontrolą autobusu, co opóźnia wyjazd o ok. 45 min.
- Przyjazd do Sanktuarium w Rokitnie - najpóźniej o godz. 10.00. Autobus parkuje na dużym parkingu, gdzie dzieci ubierają się w stroje pierwszokomunijne.
- Przez Ostrą Bramę kierują się w stronę dziedzińca Sanktuarium. Mogą skorzystać z toalety po podróży.
- Duszpasterz z Rokitna ustala z opiekunem grupy szczegółowy program dostosowany do planowanego czasu pobytu w Sanktuarium.
- Do godz. 10.30 dzieci nawiedzają Muzeum, ogrody lub mogą spożyć drugie śniadanie w herbaciarni. Rodzice i opiekunowie mogą w tym czasie skorzystać z kawiarni „Kalwarosa”.
- O godz. 10.30 grupa ustawia się przed Bazyliką i oczekuje na kapłana z Sanktuarium, który wprowadza poszczególne grupy by zapewnić wszystkim dzieciom miejsca siedzące w nawie głównej.
- Po wprowadzeniu wszystkich grup – odsłonięcie Cudownego Obrazu z fanfarami, modlitewne przywitanie z Jezusem Eucharystycznym i Matką Bożą.
- Jeden z duszpasterzy rokitniańskich opowiada dzieciom historię Cudownego Obrazu i Sanktuarium.
- W tym czasie dzieci i dorośli moją możliwość spowiedzi.
- O godz. 11.00 Msza św. koncelebrowana przez kapłanów–opiekunów grup. Homilię głosi kapłan z Sanktuarium.
- Dzieci mogą włączyć się w liturgię: czytanie, psalm, złożenie darów ofiarnych, akt zawierzenia dzieci Matce Bożej. Aby dać możliwość czynnego udziału dzieciom z poszczególnych grup, wszystko to należy ustalić wcześniej z duszpasterzem z Sanktuarium.
- Aby uniknąć niepotrzebnego zamieszania po Mszy św. kapłani z Rokitna wyprowadzają poszczególne grupy do kolejnych miejsc Sanktuarium.
- Jest możliwość skorzystania z posiłku:
* wcześniej zamówiony obiad jedno- lub dwudaniowy;
* w herbaciarni: naleśniki,  frytki, zapiekanki, bigos, itp.;
* ognisko w ogrodach: pieczona kiełbasa (wcześniej zamówiona);
* w kawiarni „Kalwarosa”: napoje, lody i słodycze.
- Osoby duchowne po zakończonej Mszy św. udają się do refektarza kapłańskiego.
- Na zakończenie pielgrzymki można odmówić Litanię Loretańską przy Grocie z Lourdes, Różaniec na dróżkach, Koronkę do Bożego Miłosierdzia, Drogę Krzyżową.

Zgłoszenie przyjazdu grupy oraz zamówienie posiłku poprzez formularz zgłoszeniowy

$(document).ready(function(){document.body.innerHTML = document.body.innerHTML.replace(/\s([a-z])\s/g, ' $1 ');}