Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie

Planując chrzest święty, należy zadbać o następujące dokumenty:

1. Z Urzędu Stanu Cywilnego skrócony akt urodzenia dla dzieci do pierwszego roku życia. Zupełny akt urodzenia dla starszych dzieci, jednak nie starszy niż rok czasu od daty wystawienia  (oryginał do wglądu);

2. Dane rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres zamieszkania;

3. Zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami i spełniają warunki wymagane przez prawo kanoniczne;

4. Jeśli dziecko jest spoza naszej parafii: pozwolenie od księdza proboszcza na chrzest poza parafią;

5.Zaświadczenie o katechizacji przedchrzcicelnej.

Katechezy przedchrzcielne odbywają się w Rokitnie w drugą i trzecią niedzielę miesiąca po Mszy św. o godz. 15.00.

$(document).ready(function(){document.body.innerHTML = document.body.innerHTML.replace(/\s([a-z])\s/g, ' $1 ');}