Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie

Planując chrzest święty należy zadbać o następujące dokumenty:

1. Wyciąg aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (oryginał do wglądu),

2. Dane rodziców chrzestnych: imię i nazwisko, wiek, dokładny adres zamieszkania,

3. Zaświadczenia z parafii rodziców chrzestnych, że są praktykującymi katolikami i spełniają warunki wymagane przez prawo kanoniczne.

4. Jeśli dziecko jest spoza naszej parafii: pozwolenie od księdza proboszcza na chrzest poza parafią.