Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie

MARYJA   KRÓLOWA   POLSKI

(…) Jego panowaniu nie będzie końca”

Z nauczania Kościoła:

„Oboje (Jezus i Maryja)  są przez Ojca Niebieskiego, aby spełnić jedno zadanie. Oczywiście w różnym wymiarze, bo inaczej i w innym zakresie wypełnia to zadanie Maryja, która jest Matka Boga-Człowieka, a inaczej w innym zakresie, nieskończenie wyższym i skuteczniejszym wypełnia je Chrystus Zbawiciel i Odkupiciel świata. Jednak Ojciec Niebieski zapragnął, aby wielkie dzieła odkupienia rodzaju ludzkiego dokonane zostało przez Jezusa, ale z pomocą Jego Najświętszej Matki” (kard. S. Wyszyński, Gniezno 2 lutego 1964 r.).

Rozważanie:

Panno chwalebna wiem, że jesteś Królową świata i moja , ale ja chce w jeszcze szczególniejszy sposób poświęcić się  na Twoją służbę, aby mogła mną rozporządzać  według swojej matczynej woli, abyś wszystkim, co do mnie należy swobodnie rządziła i rozporządzała. Matko i Królowo nie pozostawiaj mnie samemu sobie.

Weź mnie Maryjo na swoją własność
i zabiegaj o moje zbawienie.
Nie chcę dopuścić,
by od tej chwili ktokolwiek
przewyższył mnie w miłowaniu Ciebie,
Królowo moja najukochańsza!

(przygotował ks. dr Zbigniew Cieszkowski)

Zgłoszenie przyjazdu

Zgłoszenie przyjazdu grupy oraz rezerwacja noclegów i posiłków za pomocą formularza

Formularz zgłoszeniowy

DZIĘKCZYNNE PIELGRZYMKI
DZIECI KOMUNIJNYCH
I ROCZNICOWYCH
Informacje dla organizatorów
Formularz zgłoszeniowy

 

Podziękowanie

Dziękujemy wszystkim
dobrodziejom i darczyńcom.
Każdego dnia modlimy się za Was.
Szczęść Boże!
Podajemy też numery kont:
Parafia rzym-kat
pw. Matki Bożej Rokitniańskiej
Bank PeKaO SA, I O Międzyrzecz
KONTO PARAFIALNE
30 1240 3578 1111 0000 4444 3492
KALWARIA ROKITNIAŃSKA
40 1240 3578 1111 0000 4444 3506
OFIARY NA CELE REMONTOWE
SANKTUARIUM
34 1240 3578 1111 0000 4532 1270

CHEŁMSKO
77 1240 6494 1111 0010 8294 9300
 KALSKO
92 1240 6494 1111 0010 8294 9515
 TWIERDZIELEWO
30 1240 6494 1111 0010 8294 9661