Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie

DZIEWICA WSPOMOŻYCIELKA

„Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej
służcie sobie nawzajem tym darem,
jaki każdy otrzymał ”
( 1P 4,10)

Z nauczania Kościoła:

„Maryja, nowa Ewa, stanęła przy nowym Adamie Jezusie Chrystusie, jako pomoc Jemu podobna. Jako Służebnica Pańska pomogła Synowi Bożemu przyjść na świat w postaci ludzkiej. Pomogła Chrystusowi w dziele Odkupienia. (…) Matka Chrystusa, Pomocnica Jego w dziele Odkupienia i Matka Kościoła, jest najwspanialszą Pomocnicą odkupionej rodziny ludzkiej i każdego człowieka. Widzimy Ja i dziś, jak pomaga ludziom w drodze do Boga. (…) Dziewica Wspomożycielka (…) Królowa Polski  jest tak olbrzymią potęgą w katolickim Narodzie, iż wszystko, co się z Nią łączy, ma wymiary religijno-narodowego programu” (kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski, List  do ludzi dobrej woli, Warszawa  26 sierpnia 1967r.).

Rozważanie:

Maryja okazując pomoc swemu Synowi Jezusowi Chrystusowi nauczyła się odkupieńczej wrażliwości na ludzi w tych potrzebach, które najbardziej łączą człowieka z Bogiem. Przez tę wrażliwość Maryja  staje się symbolem, znakiem i drogowskazem chrześcijańskiej wrażliwości uczniów Chrystusa. Maryjna uwaga „Synu …nie mają” przekonuje nas   o tym, że jako uczniowie Chrystusa po to jesteśmy, aby widzieć, aby być blisko, aby pomagać, aby wspierać choćby naszym modlitewnym wstawiennictwem: Jezu patrz, tylu ludzi niesie ciężar swojego życia, uginają się pod nim, padają pod jego ciężarem  i często nie mają sił, aby powstać!

Uczyń cud przemiany serc naszych, byśmy nie zwątpili, byśmy nie zagubili się i byśmy nie zatracili swej ludzkiej godności i godności dzieci Bożych!

O Maryjo wielka nadziejo nasza!
Daj nam odczuć władzę Twą!
(…)
Proś Syna Twego,
aby panował w duszach naszych,
aby królował miłością
w sercach naszych.
(…)
Niech On wspiera niemoc naszą,
niech On stanie się siłą słabości naszej,
i niech Zwycięski Chrystus
będzie  naszą radością! 

(przygotował ks. dr Zbigniew Cieszkowski)

Zgłoszenie przyjazdu

Zgłoszenie przyjazdu grupy oraz rezerwacja noclegów i posiłków za pomocą formularza

Formularz zgłoszeniowy

DZIĘKCZYNNE PIELGRZYMKI
DZIECI KOMUNIJNYCH
I ROCZNICOWYCH
Informacje dla organizatorów
Formularz zgłoszeniowy

 

Podziękowanie

Dziękujemy wszystkim
dobrodziejom i darczyńcom.
Każdego dnia modlimy się za Was.
Szczęść Boże!
Podajemy też numery kont:
Parafia rzym-kat
pw. Matki Bożej Rokitniańskiej
Bank PeKaO SA, I O Międzyrzecz
KONTO PARAFIALNE
30 1240 3578 1111 0000 4444 3492
KALWARIA ROKITNIAŃSKA
40 1240 3578 1111 0000 4444 3506
OFIARY NA CELE REMONTOWE
SANKTUARIUM
34 1240 3578 1111 0000 4532 1270

CHEŁMSKO
77 1240 6494 1111 0010 8294 9300
 KALSKO
92 1240 6494 1111 0010 8294 9515
 TWIERDZIELEWO
30 1240 6494 1111 0010 8294 9661