Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie

DZIEWICA WSPOMOŻYCIELKA

„Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej
służcie sobie nawzajem tym darem,
jaki każdy otrzymał ”
( 1P 4,10)

Z nauczania Kościoła:

„Maryja, nowa Ewa, stanęła przy nowym Adamie Jezusie Chrystusie, jako pomoc Jemu podobna. Jako Służebnica Pańska pomogła Synowi Bożemu przyjść na świat w postaci ludzkiej. Pomogła Chrystusowi w dziele Odkupienia. (…) Matka Chrystusa, Pomocnica Jego w dziele Odkupienia i Matka Kościoła, jest najwspanialszą Pomocnicą odkupionej rodziny ludzkiej i każdego człowieka. Widzimy Ja i dziś, jak pomaga ludziom w drodze do Boga. (…) Dziewica Wspomożycielka (…) Królowa Polski  jest tak olbrzymią potęgą w katolickim Narodzie, iż wszystko, co się z Nią łączy, ma wymiary religijno-narodowego programu” (kard. Stefan Wyszyński, Prymas Polski, List  do ludzi dobrej woli, Warszawa  26 sierpnia 1967r.).

Rozważanie:

Maryja okazując pomoc swemu Synowi Jezusowi Chrystusowi nauczyła się odkupieńczej wrażliwości na ludzi w tych potrzebach, które najbardziej łączą człowieka z Bogiem. Przez tę wrażliwość Maryja  staje się symbolem, znakiem i drogowskazem chrześcijańskiej wrażliwości uczniów Chrystusa. Maryjna uwaga „Synu …nie mają” przekonuje nas   o tym, że jako uczniowie Chrystusa po to jesteśmy, aby widzieć, aby być blisko, aby pomagać, aby wspierać choćby naszym modlitewnym wstawiennictwem: Jezu patrz, tylu ludzi niesie ciężar swojego życia, uginają się pod nim, padają pod jego ciężarem  i często nie mają sił, aby powstać!

Uczyń cud przemiany serc naszych, byśmy nie zwątpili, byśmy nie zagubili się i byśmy nie zatracili swej ludzkiej godności i godności dzieci Bożych!

O Maryjo wielka nadziejo nasza!
Daj nam odczuć władzę Twą!
(…)
Proś Syna Twego,
aby panował w duszach naszych,
aby królował miłością
w sercach naszych.
(…)
Niech On wspiera niemoc naszą,
niech On stanie się siłą słabości naszej,
i niech Zwycięski Chrystus
będzie  naszą radością! 

(przygotował ks. dr Zbigniew Cieszkowski)

Zgłoszenie przyjazdu

Zgłoszenie przyjazdu grupy oraz rezerwacja noclegów i posiłków za pomocą formularza

Formularz zgłoszeniowy

DZIĘKCZYNNE PIELGRZYMKI
DZIECI KOMUNIJNYCH
I ROCZNICOWYCH
Informacje dla organizatorów
Formularz zgłoszeniowy

 

Podziękowanie

Dziękujemy wszystkim
dobrodziejom i darczyńcom
za ofiarność na Sanktuarium
oraz na budującą się
Kalwarię Rokitniańską.
Każdego dnia modlimy się za Was –
Drogich nam czcicieli
Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej.
Szczęść Boże!
Podajemy też numery kont:
Parafia rzym-kat
pw. Matki Bożej Rokitniańskiej
Bank PeKaO SA, I O Międzyrzecz
30 1240 3578 1111 0000 4444 3492
ofiara na Sanktuarium
lub
40 1240 3578 1111 0000 4444 3506
ofiara na budowę
Kalwarii Rokitniańskiej