Sanktuarium Matki Bożej Cierpliwie Słuchającej w Rokitnie

„Twoja Matka i bracia stoją na dworze(Łk  1,20)

Z nauczania Kościoła:

(…) przez wiarę Maryja stała się Rodzicielką Syna, którego dał Jej Ojciec w mocy Duch Świętego, zachowując nienaruszone Jej dziewictwo (…) w tejże samej wierze odnalazła Ona i przyjęła ów inny wymiar macierzyństwa, który Jej Syn objawił w czasie swego mesjańskiego posłannictwa. (…) w miarę jak odsłaniało się Jej oczom i duchowi posłannictwo Syna, Ona sama jako Matka otwierała się ku tej <nowości> macierzyństwo, jakie miało stawać się Jej udziałem przy boku Syna. (…) Przez wiarę słuchała w dalszym ciągu i rozważała to słowo, w którym stawało się coraz przejrzystsze, w sposób <przekraczający wszelką wiedzę” (por. Ef 3, 19) samoobjawienie się Boga żywego.  Maryja Matka, stawała się w ten sposób pierwszą poniekąd „uczennicą” swego Syna, pierwszą, do której On zdawał się mówić <pójdź za Mną>, wcześniej niż wypowiedział to wezwanie do Apostołów czy do kogokolwiek innego” (Jan Paweł II, Redemptori Mater,20).

Rozważanie:

O Matko moja, Matko dobroci, miłości i miłosierdzia. Oto ja Twoje dziecko stoję w serdecznej ufności możliwie  najbliżej Twego matczynego Serca. Przez Twoją matczyną dobroć i miłość wejrzyj na mnie, ratuj w niebezpieczeństwie duszy i ciała, broń przed złem i grzechem. Spraw, bym ukochany przez Ciebie i ja sam  swoją ograniczoną miłością umiał kochać braci, którzy również są Twoimi ukochanymi dziećmi. Pragnę nigdy o tym nie zapomnieć na wspomnienie Twojego matczynego Serca przepełnionego miłością  do każdego człowieka, za którego Twój Syn, nasz Zbawiciel oddał swoje życie, abyśmy byli jedno.  Wołamy do Ciebie Matko, gdy brat jest przeciwko bratu, bądź z nami,  u Syna wstaw się za nami.

„(…) Kto drugi po Twoim Synu, Matko
troszczy się, jak Ty o rodzaj ludzki?
Kto nas broni bez przerwy
w naszych udręczeniach?

Kto nas  tak szybko wyzwala od pokus,
które nas napastują?
Kto zadaje sobie tyle trudu,
żeby wstawiać się za grzesznikami?
Dzięki wolności i potędze,
które Twoim macierzyństwem
nabyłaś u Syna.
(…)
I dlatego widzimy,
jak człowiek udręczony chroni się  u Ciebie
(…) Twojej przyzywa pomocy”

(św. German).

Zgłoszenie przyjazdu

Zgłoszenie przyjazdu grupy oraz rezerwacja noclegów i posiłków za pomocą formularza

Formularz zgłoszeniowy

DZIĘKCZYNNE PIELGRZYMKI
DZIECI KOMUNIJNYCH
I ROCZNICOWYCH
Informacje dla organizatorów
Formularz zgłoszeniowy

 

Podziękowanie

Dziękujemy wszystkim
dobrodziejom i darczyńcom.
Każdego dnia modlimy się za Was.
Szczęść Boże!
Podajemy też numery kont:
Parafia rzym-kat
pw. Matki Bożej Rokitniańskiej
Bank PeKaO SA, I O Międzyrzecz
KONTO PARAFIALNE
30 1240 3578 1111 0000 4444 3492
KALWARIA ROKITNIAŃSKA
40 1240 3578 1111 0000 4444 3506
OFIARY NA CELE REMONTOWE
SANKTUARIUM
34 1240 3578 1111 0000 4532 1270

CHEŁMSKO
77 1240 6494 1111 0010 8294 9300
 KALSKO
92 1240 6494 1111 0010 8294 9515
 TWIERDZIELEWO
30 1240 6494 1111 0010 8294 9661