W sobotę 6 maja br. Ksiądz Biskup Tadeusz Lityński przekazał na ręce Ks. Kustosza dekret watykańskiej Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów dotyczący odpustu ku czci NMP z Rokitna.

Tłumaczenie treści dekretu:

W związku z prośbą Ekscelencji Tadeusza Lityńskiego, Biskupa Zielonogórsko-Gorzowskiego, wyrażoną pismem z dnia 29 marca 2017 r., mocą władzy udzielonej tejże Kongregacji przez Papieża Franciszka, ochoczo zezwalamy, by uroczystość NMP z Rokitna, Głównej Patronki Diecezji mogła zostać przeniesiona na 18 czerwca.

Bez jakichkolwiek przeszkód.

Z siedziby Kongregacji do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, dnia 24 kwietnia 2017 r.

Robert Kardynał Sarah
Prefekt

Artur Roche
Arcybiskup Sekretarz

Oznacza to, że we wszystkich kościołach naszej diecezji, każdego 18 czerwca, odprawiane będą Msze św. o NMP z Rokitna – Patronce Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Natomiast dla Sanktuarium w Rokitnie będzie to Główna Uroczystość Odpustowa.
Należy jednocześnie zaznaczyć, że w dniu 15 sierpnia w Sanktuarium nadal świętować będziemy uroczystość Wniebowzięcia NMP połączoną z diecezjalnymi dożynkami i pielgrzymką rolników.
W najbliższym czasie Ksiądz Biskup wystosuje list pasterski do parafii całej diecezji informujący o tym ważnym, historycznym dekrecie oraz zapraszający pielgrzymów do Rokitna na Uroczystości Odpustowe, które odbędą się w niedzielę, 18 czerwca.

IMG_9364
IMG_9370
IMG_9375
IMG_9378
IMG_9379
IMG_9381
  • IMG_9364
  • IMG_9370
  • IMG_9375
  • IMG_9378
  • IMG_9379
  • IMG_9381
  • więcej zdjęć