IMG_9312
IMG_9318
IMG_9322
IMG_9328
IMG_9332
IMG_9335
  • IMG_9312
  • IMG_9318
  • IMG_9322
  • IMG_9328
  • IMG_9332
  • IMG_9335
  • W sobotę 6 maja br., po raz pierwszy, do Sanktuarium w Rokitnie pielgrzymowali kapłani seniorzy należący do prezbiterium diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Po Mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył Ksiądz Biskup Paweł Socha i wspólnym obiedzie w salach Domu Rekolekcyjnego, wyruszyli na Kalwarię Rokitniańską korzystając z pojazdów elektrycznych prowadzonych przez Księdza Kustosza Józefa oraz ks. Karola i ks. Marcina. Z kapłanami, którzy od wielu już lat pełnią posługę duszpasterską w naszej diecezji, spotkał się również Ksiądz Biskup Diecezjalny Tadeusz Lityński. Inicjatorem spotkania był ks. prałat Eugeniusz Jankiewicz. Za rok, w pierwszą sobotę maja, kolejne spotkanie w Rokitnie.

    więcej zdjęć